Μια βάση δεδομένων για τις μαρτυρίες
των Εβραίων της Ελλάδας επιζώντων της Shoah

Η βάση συγκεντρώνει για πρώτη φορά δεδομένα από 1551 οπτικές ή ακουστικές μαρτυρίες 1090 Εβραίων της Ελλάδας, επιζώντων του Ολοκαυτώματος. Οι μαρτυρίες αυτές συλλέχθηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, γλώσσες και τόπους και βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένες σε οργανωμένα αρχεία ή σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Καταγράφοντας τη φωνή του επιζώντα, διασώζουν το μάρτυρα από την ανωνυμία και αποτελούν από μόνες τους ένα «ζωντανό μνημείο» της Shoah. Η παρούσα βάση δεδομένων συγκεντρώνει τις διάσπαρτες αυτές μαρτυρίες, τις αποδελτιώνει και τις συγκροτεί σε ένα ενιαίο σώμα. Αποτελεί οδηγό σε ένα «νοητό αρχείο» το οποίο προσφέρεται στην επιστημονική κοινότητα και στον κάθε πολίτη.

Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 1943: μεταφορά Εβραίων στο γκέτο του Βαρόνου Χιρς

Ένας από τους επιζώντες

Όνομα: ΙΣΑΑΚ (ΙΤΖΧΑΚ) ΚΟΕΝ
Γεννήθηκε: Θεσσαλονίκη, 1922

Σύντομη αναζήτηση

Αναζητήστε ένα επώνυμο στη βάση δεδομένων

   

Ή χρησιμοποιήστε την εκτεταμένη αναζήτηση